Kim jest Corey

corey_goode.jpg

Rozpoznany jako intuicyjny empata (IE) ze zdolnościami przewidywania przyszłych wydarzeń, Corey Goode został zrekrutowany przez jeden z programów MILAB w wieku 6 lat. Goode trenował i służył w programie MILAB od 1976 – 1986/87. Pod koniec służby w MILAB został przydzielony jako wsparcie IE dla rotujących Ziemskich Delegacji (miejsca dzielonego przez tajne ziemskie grupy rządzących) dla „ludzkiego typu” pozaziemskiej Rady Super Federacji.

MILAB jest terminem utworzonym dla osób uprowadzonych przez wojsko, którzy indoktrynują i trenują je do różnych programów czarnych operacji wojskowych.

Zdolności IE Goode’a odegrały ważną rolę w komunikacji z istotami pozaziemskimi (określane „interfejsowaniem”) w ramach Tajnego Programu Kosmicznego (TPK). Podczas 20-letniej służby, przeszedł wiele różnych doświadczeń i misji w tym Program Przechwycenia i Przesłuchania Intruza, został przydzielony do PWBK „SM” Pomocniczych Wyspecjalizowanych Badań Kosmicznych, Statku typu Międzygwiezdnego i wiele innych. Wydarzyło się to wszystko za zawarciem umowy „20 i z powrotem” w latach 1986/87 – 2007 dzięki pracy nad odzyskaniem pamięci trwającej do dnia dzisiejszego.

Goode obecnie pracuje w technologii informacyjnej i przemyśle telekomunikacyjnym z 20 letnim doświadczeniem w wirtualizacji oprogramowania i sprzętu komputerowego, bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego, nadzoru przeciw środkom elektronicznym, ocenie ryzyka i ochronie zarządu. Służył także w Teksańskiej Gwardii (2007 – 2012), C4I (Dowodzenie, Kontrola, Łączność, Przetwarzanie Danych i Rozpoznanie). Czas spędzony w Teksańskich Siłach Zbrojnych nie miał związku ze służbą w Tajnym Programie Kosmicznym.

Goode kontynuuje swoją pracę jako IE i obecnie jest w bezpośrednim, fizycznym kontakcie z Niebieskimi Avianami (z grupy Sojuszu Istot Kulistych), którzy wybrali go na swojego przedstawiciela do komunikacji pomiędzy nimi, a wieloma pozaziemskimi Federacjami i Radami oraz jako łącznika Sojuszu Tajnego Programu Kosmicznego, a także by przekazał ważny przekaz dla ludzkości.