Wprowadzenie

Z zachodzącymi wydarzeniami „Jak na górze, tak i na dole” mamy wiele „Informacji”, „Dezinformacji” i Rywalizujących „Programów” konkurujących o żyzny grunt by zasiać swoje „Ziarno”.

Niektórzy ludzie wolą skupić się na wydarzeniach bardziej „Przyziemnych” i walkach z „Systemem Finansowym opartym na Długu” (Babilońskim Niewolniczym i Magicznym Systemie Pieniężnym), „Resetach Finansowych”, „Umorzeniu Długów” i rozdawaniu pieniędzy masom w ramach „Uregulowania Dostatku”. Istnieje jednostka zwana „Sojuszem”, która w tej chwili walczy z obecnie kontrolującą Ziemię Elitą (znaną między innymi jako „Cabal” lub „Illuminatami”).

Niektórzy ludzie wolą skupić się na bardziej „Ezoterycznych” wydarzeniach (chwili obecnej) oraz na trwających bitwach powyżej naszej atmosfery, zwanych przez wielu „Tajnym Programem Kosmicznym” i „Odłamami Cywilizacji”. Jest wiele tajnych technologii wykorzystywanych prze te „Programy”, które są ukrywane, a które mogłyby kompletnie zmienić jakość życia każdego człowieka na Ziemi. Technologie „Wolnej Energii” zakończyłyby istnienie firm wykorzystujących „Energie Oparte na Ropie”. Technologie „Częstotliwości i Leczenia Światłem” położyłyby kres obecnym „Korporacjom Farmaceutycznym”, technologie „Sprzęgania Neurologicznego” zakończyłyby zapotrzebowanie na „Wielkie Instytucje Edukacyjne”, a technologie „Replikowania Jedzenia” i „Oczyszczania i Odnowy Środowiska” zakończyłyby głód i ubóstwo oraz w krótkim czasie odwróciły szkody wyrządzone Ziemi przez ludzkość. Jak widać, prawdziwym zagrożeniem ujawnienia nie jest to, że ludzkość nie poradzi sobie z prawdą lub nie będzie mogła pogodzić „Życie w Kosmosie” z wierzeniami religijnymi. Prawdziwym powodem jest to, że technologie te natychmiast załamałyby światową ekonomię i uczyniły „Babiloński Niewolniczy i Magiczny System Pieniężny” bezużytecznym. Oznaczałoby to „Utratę Kontroli” 0.01% Elity nad „Masami” i kompletną „Zmianę Paradygmatów”. W skrócie, oznaczałoby to „Wolność”! Wolność pierwszy raz „znaną” ludzkości w dotychczas zapisanej historii. By ten stan osiągnąć odbyła się „Ukryta Wojna Domowa” pomiędzy różnymi grupami „TPK”. Stosunkowo niedawno do „Sojuszu TPK” dołączyła grupa „Istot”, z którą nikt nigdy wcześniej się nie zetknął. Jest to Grupa Istot z 6-9 Gęstości zwana „Sojuszem Istot Kulistych”. Istoty te nie tylko stworzyły „Blokadę Energetyczną” wokół Ziemi, ale także wokół całego naszego Układu Słonecznego. Jest to pokojowo nastawiona grupa istot, która udzieliła nam wsparcia poprzez „Przesłanie”.

Niektórzy ludzie wolą teraz skupić się na ”Przesłaniu”, przekazanemu przez „Niebieskich Avianów” – jednych z pięciu istot: Istot Orbów, Niebieskich Avianów, Złoto Trójkątno-Głowych i dwóch pozostałych, którzy jeszcze się nie ujawnili. „Istoty Orby” odwiedziły „wiele dziesiątek tysięcy” ludzi pod postacią „Niebieskich/Indygo Kul Światła”, kiedy inni zostali odwiedzeni przez „Niebieskich Avianów” i otrzymali „Powitalny Zwrot ”, by mogli wzajemnie się poznać.

Jakie jest „Przesłanie”?

Codziennie skupiaj się na „Pomocy innym”. Staraj się być bardziej „Kochający” i „Skup się na podnoszeniu własnych Wibracji oraz Poziomu Świadomości”, a także naucz się „Przebaczać Sobie oraz Innym” („Powstrzyma to Karmę”). Zmieni to Wibrację Planety, „Wspólną Świadomość” i Zmieni Ludzkość, Począwszy od Jednej Osoby” (nawet jeśli tą „Osobą” będziesz ty). Powiedzieli by traktować swoje ciało jak świątynię i zmienić dietę na „Wysokowibracyjną”, by wspomóc w zmianach. Dla wielu brzmi to jak „Hipisowski Przekaz Miłości i Pokoju”, który nic nie zmieni. Zapewniam was, że „Droga”, którą nam wskazali w „Przesłaniu” jest trudna. Nawet jeśli, co jest mało prawdopodobne, technologie te pozostaną „Utajnione”, pomyślmy w jakim świecie moglibyśmy żyć, gdyby każdy zaczął zmianę od siebie?

Niebiescy Avianie wraz z „Przesłaniem” przekazali także ostrzeżenie. Próbowali już „Trzykrotnie” przekazać to przesłanie i za każdym razem zostało ono zniekształcone. Wyrazili się „bardzo jasno”, że te informacje NIE mogą przekształcić się w „Kult lub Ruch Religijny”, a ja (moje „ego”) nie mogę postawić się przed „Przesłaniem” i podnieść do rangi „Guru”. Każdy kto to uczyni powinien być unikany i pociągnięty do odpowiedzialności, włączając w tym mnie.

Dziękuję,

Corey „GoodETxSG” aka „Luke”